Υπολογισμός CO & NOX

Σύμφωνα με το ΦΕΚ2654/2011 πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες ανώτερες τιμές καυσαερίων λεβήτων σταθερών εστιών καύσης. Στα φύλλα ελέγχου ζητείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να σημειωθεί η μέτρηση των CO και NOx ανηγμένες στο 3% ή 10% οξυγόνο.

Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.

Σημείωση: Χωρίστε τα δεκαδικά ψηφία με τελεία (.)

* Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη των αποτελεσμάτων .Τύπος υπολογισμούΤύπος υπολογισμού
© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps