Προστασία δεδομένωνΌροι χρήσηςCookies


Η Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.voultherm.gr ΔΕΝ αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιοδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους της Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιπλέον, οι χρήστες συμφωνούν ότι, κατά την παροχή των στοιχείων τους, θα εγγραφούν στα Newsletter της εταιρείας, από τα οποία και μπορούν να απεγγραφούν ανά πάσα στιγμή.

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps