Η μέτρηση με Hotwire παρέχει γρήγορους χρόνους απόκρισης και την εξαιρετική ευαισθησία σε πολύ μικρό εύρος μέτρησης. Ιδανικά για μετρήσεις στις εξόδους των εξαερισμών είναι τα ανεμόμετρα με πτερύγιο.

Κάθε άνθρωπος εκτίθεται καθημερινά σε διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις: Ο φωτισμός και ο θόρυβος και η ποιότητα του αέρα είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και την ευημερία ενός ατόμου στον χώρο εργασίας. 

Οι εφαρμογές για συσκευές μέτρησης της ταχύτητας είναι περίπλοκες. Πραγματοποιόντας την μέτρησης με τροχό, μπορείτε πέρα από τη μέτρηση των στροφών, να μετρήσετε την ταχύτα και την απόσταση του αντικέιμενο προς μέτρηση. Ανέπαφες μετρήσεις πραγματοποιούνται με ανακλαστικούς δείκτες.

Κάθε άνθρωπος εκτίθεται καθημερινά σε διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις: Ο φωτισμός και ο θόρυβος και η ποιότητα του αέρα είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και την ευημερία ενός ατόμου στον χώρο εργασίας. 

Θήκες προστασίας και μεταφοράς, μπαταρίες, παρελκόμενα και ανταλλακτικά για όλα τα όργανα μέτρησης ταχύτητα ροής testo.

Οι αισθητήρες για την μέτρηση της ταχύτητα ροής αέρα είναι διαθέσιμοι σε διάφορα σχέδια που πληρούν όλες τις απαιτήσεις των πελατών.  
Στην απίθανη περίπτωση που ένας αισθητήρας δεν πληροί τις απαιτήσεις σας, η Testo μπορεί να κατασκευάσει αισθητήρες προσαρμοσμένους σε αυτές.

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps