Αρθρωτό ακροφύσιο καυσαερίων

μήκος 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C, με κώνο σταθεροποίησης και δοκιμασμένο από το TÜV


275,70
Αξία με ΦΠΑ (24,00 %) 341,87 €
Κωδικός: 0600 9761


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps