Όργανα μέτρησης πίεσης και στεγανότητας

Τόσο οι αγωγοί αερίου όσο και οι σωλήνες νερού μπορούν να παρουσιάσουν διαρροές κατά τη διάρκεια των ετών. Οι δομικές αλλοιώσεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διαρροή στις σωληνώσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται η χρησιμότητα των οργάνων μέτρησης πίεσης και στεγανότητας. Προκειμένου να αποφευχθούν τα επικίνδυνα ατυχήματα με αέρια και οι ζημιές από νερό, οι αγωγοί αερίου και νερού πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τη λειτουργική τους απόδοση και τη στεγανότητα. Αυτός ο τύπος δοκιμής στεγανότητας απαιτεί πολύ ακριβή όργανα μέτρησης πίεσης, τα οποία παρέχουν πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 - 4 ΑΠΟ 4
Εμφάνιση: ανά σελίδα - Ταξινόμιση:

Επαγγελματικός έλεγχος στεγανότητας αγωγών αερίου και νερού

Κωδικός: 0632 3240

Έτοιμοι για τη μέτρηση όλων των νομικά απαιτούμενων δοκιμών

Κωδικός: 0563 3240 70

Επαγγελματική μέτρηση, τεκμηρίωση και έλεγχος

Κωδικός: 0563 3240 71
© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps