Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα » testo » Ανίχνευση Αερίων


Το τοξικό μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται, μεταξύ άλλων, από την ατελή καύση των υλικών που περιέχουν άνθρακα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα, κλπ). Λόγω της επικίνδυνης φύσης αυτού του αερίου, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εκπομπών CO στο περιβάλλον της εγκατάστασης. 

Μία διαρροή σε σωλήνα αερίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να εντοπίσετε την τοποθεσία της διαρροής με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Θήκες προστασίας και μεταφοράς, εκτυπωτές, μπαταρίες, παρελκόμενα και ανταλλακτικά για τους ανιχνευτές της testo.

Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα » testo » Ανίχνευση Αερίων
© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps