Βρίσκεστε εδώ: Προσωπικά δεδομένα


Προσωπικά Δεδομένα

Η Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.voultherm.gr ΔΕΝ αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιοδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους της Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Αποποίηση Ευθυνών
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Voultherm εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.
 
Η Κ. Βούλτσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η εταιρεία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι υπεύθυνη για αυτά. Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Voutherm ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα. Η Κ. Βούλτσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή την καθυστέρηση ενημέρωσής τους. Η Κ. Βούλτσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα της Voultherm δεν δύναται υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις να θεωρηθεί ως προσφορά πώλησης των προϊόντων της.


Βρίσκεστε εδώ: Προσωπικά δεδομένα
© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps