Όλα τα SmartProbes


Testo Smart Probes

Η σειρά testo Smart Probes απαρτίζεται από 8 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία λειτουργούν με τη testo Smart Probes App:
testo 805i (υπέρυθρο θερμόμετρο), testo 115i (θερμόμετρο σφιγκτήρα), testo 905i (θερμόμετρο περιβάλλοντος), testo 605i (αισθητήρας υγρασίας),
testo 405i (θερμικό ανεμόμετρο), testo 410i (ανεμόμετρο πτερυγίου), testo 510i (όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης), testo 549i (όργανο μέτρησης υψηλής πίεσης).

                                                      testo

Τα Smart Probes ελέγχονται από μια smart συσκευή, στην οποία είναι εγκατεστημένη η smart probes app. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το προϊόν αποτελείται από το smart probe και την app στη συσκευή. Η χρήση χωρίς την app δεν είναι δυνατή. Οι μετρήσεις μεταδίδονται μεταξύ της τερματικής συσκευής και του Smart Probe μέσω bluetooth.

 

Πλεονεκτήματα:

  • Ασύρματη προβολή των μετρήσεων π.χ. για παρακολούθηση των μετρήσεων για ρυθμίσεις συστήματος
  • Ένδειξη μετρήσεων από μέχρι και 6 Smart Probes ταυτόχρονα
  • Γρήγορη ερμηνεία των αλλαγών στις μετρήσεις μέσω της εμφάνισης γραφικών αναπαραστάσεων ή πινάκων
  • Απλή τεκμηρίωση στέλνοντας τις μετρήσεις ως αρχείο PDF ή Excel
  • Απλή λειτουργία μέσω της χρήσης ενός smartphone
  • Όλες οι απαραίτητες παράμετροι μέτρησης προστατεύονται σε μια εύχρηστη τσάντα μεταφοράς
testo

 

Τα testo Smart Probes μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες βάσει της παραμέτρου μέτρησης:

Α) Θερμοκρασία: ιδανικά για μέτρηση θερμοκρασίας αέρα (testo 905i) και θερμοκρασίας επιφάνειας (testo 805i, testo  115i)

Β) Σχετική υγρασία: η σχετική υγρασία μπορεί να καθοριστεί σε δωμάτια ή αεραγωγούς με το testo 605i ή το σημείο δρόσου και η θερμοκρασία υγρού βολβού μπορούν να εμφανιστούν.

Γ) Ροή: τα testo 405i και testo 410i είναι κατάλληλα για τον καθορισμό της ταχύτητας του αέρα και του όγκου ροής στους αγωγούς και τις εξόδους

Δ) Πίεση: τα testo 510i και testo 549i χρησιμοποιούνται για να μετράνε πίεση

 

Το testo 905i είναι ιδανικό για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα, του περιβάλλοντος ή σε αγωγούς. Περιλαμβάνει θερμοστοιχείο τύπου K με εκτεθειμένη κεφαλή στην άκρη του αισθητήρα, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα οι αλλαγές θερμοκρασίας.

Κύρια πλεονεκτήματα: Ασύρματη ανάγνωση των μετρήσιμων τιμών  σε κινητές τερματικές συσκευές, προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αρχείο pdf ή Excel.

testo
   
testo

Το testo 805i είναι ένα υπέρυθρο θερμόμετρο για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας επιφάνειας π.χ. τη θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων ή των εξαρτημάτων των συστημάτων θέρμανσης. Ο φακός διάθλασης σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν μια σαφή και ευκρινή απεικόνιση του σημείου μέτρησης.

Κύρια πλεονεκτήματα: Φακός διάθλασης ως σήμανση λέιζερ (κύκλος λέιζερ), η εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί με θερμοκρασία επισήμανση θερμοκρασίας και λέιζερ στην εφαρμογή για τεκμηρίωση, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αρχείο pdf ή Excel, Αξιολόγηση του κινδύνου μούχλας σε συνδυασμό με το testo 605i.

   

Το testo 115i είναι ένα θερμόμετρο σφιγκτήρα με αισθητήρα NTC για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας σε σωληνώσεις διαμέτρου 6-35 mm. Σε συνδυασμό με το testo 549i, είναι ιδανικό για συντήρηση και θέση σε λειτουργία σε ψυκτικά συστήματα.

Κύρια πλεονεκτήματα: Εργαστείτε σε συστήματα με σημεία μέτρησης της θερμοκρασίας που απέχουν πολύ, Υπολογισμός παραμέτρων συστήματος (π.χ. υπερθέρμανση) σε ψυκτικά συστήματα σε συνδυασμό με το testo 549i, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

testo
   
testo

Το testo 605i μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα σε δωμάτια, εξόδους ή αγωγούς.

Κύρια πλεονεκτήματα: Αυτόματος υπολογισμός του σημείου δρόσου και της θερμοκρασίας υγρού βολβού μέσω της εφαρμογής, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel,  Προσδιορισμός της χωρητικότητας ψύξης και της απόδοσης θέρμανσης σε συνδυασμό με το testo 405i.

   

Το testo 405i είναι ένα θερμικό ανεμόμετρο για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του αέρα, του όγκου ροής και της θερμοκρασίας στους αγωγούς. Το τηλεσκόπιο μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μέχρι 400 mm.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μέτρηση ταχύτητας αέρα, όγκου ροής και θερμοκρασίας αέρα, Απλή διαμόρφωση και προσδιορισμός του όγκου ροής μέσω της εφαρμογής, Απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, Τηλεσκόπιο που μπορεί να επεκταθεί στα 400 mm, Προσδιορισμός χωρητικότητας ψύξης / θερμαντικής ισχύος σε συνδυασμό με το testo 605i, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

testo
   
testo

Το testo 410i μετρά την ταχύτητα του αέρα, τον όγκο ροής και τη θερμοκρασία στις εξόδους. Το πτερύγιο 40 mm επιτρέπει έναν συμπαγή σχεδιασμό.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μέτρηση της ταχύτητας του αέρα, του όγκου ροής και της θερμοκρασίας, Απλή διαμόρφωση και προσδιορισμός του όγκου ροής μέσω της εφαρμογής, απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, σύγκριση του όγκου ροής διαφόρων εξόδων για τη ρύθμιση του συστήματος, ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

   

Το testo 510i είναι ιδανικό για μέτρηση πίεσης σε καυστήρες αερίου. Ωστόσο, το όργανο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα κλιματισμού για τον προσδιορισμό της πτώσης πίεσης μεταξύ των φίλτρων ή για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του αέρα και της ροής όγκου χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα Pitot.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της διαφορικής πίεσης, της ταχύτητας αέρα και της ροής όγκου, Απλή ρύθμιση της μέτρησης ροής όγκου μέσω της εφαρμογής, Απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, Μενού μέτρησης για δοκιμή πτώσης πίεσης, συμπεριλαμβανομένου του συναγερμού, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

testo
   
testo

Το testo 549i είναι ένα όργανο μέτρησης υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό της πίεσης του ψυκτικού μέσου στα συστήματα ψύξης. Σε συνδυασμό με το testo 115i, είναι ιδανικό για τον προσδιορισμό όλων των σχετικών παραμέτρων, όπως η υπερθέρμανση, στα συστήματα ψύξης.

Κύρια πλεονεκτήματα: Καθόλου / ελάχιστη απώλεια ψυκτικού μέσου καθώς δεν απαιτούνται εύκαμπτοι σωλήνες, Γρήγορη και απλή εγκατάσταση απευθείας στη σύνδεση πίεσης, Εργασία σε συστήματα με συνδέσεις πίεσης που απέχουν πολύ, Αυτόματος υπολογισμός των θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης μέσω της εφαρμογής, Υπολογισμός των παραμέτρων του συστήματος σε συνδυασμό με το testo 115i, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.


Τα testo Smart Probes διατίθενται και σε 3 Set για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών μέτρησης: Heating Set, Refrigeration Set & Climate (VAC) Set.

testo

  testo
  testo
Το Heating set με το θερμόμετρο σφιγκτήρα testo 115i, το όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης testo 510i και το υπέρυθρο θερμόμετρο testo 805i είναι ιδανικό για σημαντικές εργασίες μέτρησης που εκτελούνται από μηχανικούς θέρμανσης. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν όλες οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις του συστήματος θέρμανσης.  

To testo Refrigeration Set περιλαμβάνει δύο testo 549i και δύο testo 115i. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, είναι ιδανικό για την εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του κλιματισμού και των συστημάτων ψύξης, καθώς και την εγκατάστασή τους. Και τα δύο όργανα μέτρησης μπορούν να γρήγορα και εύκολα να συνδεθούν απευθείας στη θύρα πίεσης ή το σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας. Η εργασία σε μεγάλη απόσταση μεταξύ των σημείων μέτρησης διευκολύνεται σημαντικά - χάρη στην ασύρματη σύνδεση με smartphone ή tablet.

  Το Climate (VAC) set συμπεριλαμβάνει 4 όργανα μέτρησης, ελεγχόμενα από την App, για σημαντικές μετρήσεις από μηχανικούς VAC: το θερμικό ανεμόμετρο testo 405i, το ανεμόμετρο πτερυγίου testo 410i, το θερμοϋγρασιόμετρο testo 605i και το υπέρυθρο θερμόμετρο testo 805i. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των θερμοκρασιών του αέρα και της επιφάνειας, της υγρασίας του αέρα, της ταχύτητας ροής του αέρα και του όγκου ροής μέσα καιγύρω από εγκαταστάσεις και συστήματα κλιματισμού.

Δείτε όλες τις επιλογές

Smart Probe με Bluetooth & App. 

Κωδικός: 0560 2115 02

SmartProbe Θερμικό ανεμόμετρο

Κωδικός: 0560 1405

SmartProbe ανεμόμετρο πτερυγίου

Κωδικός: 0560 1410

SmartProbe μέτρησης διαφορικής πίεσης

Κωδικός: 0560 1510

SmartProbe μέτρησης υψηλής πίεσης

Κωδικός: 0560 2549 02

SmartProbe υπέρυθρο θερμόμετρο

Κωδικός: 0560 1805

SmartProbe θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος

Κωδικός: 0560 1905
Κωδικός: 0563 0004
Κωδικός: 0563 0002 02

SmartProbe μέτρησης υγρασίας/ θερμοκρασίας

Κωδικός: 0560 2605 02
1 2 Επόμενη › Τέλος »

Μείνετε σε επαφή μαζί μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ακολουθήστε μας στα Social Media

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps