Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση θερμοκρασίας κατά την επεξεργασία, αποθήκευση και πώληση τροφίμων με το testo Saveris 2.

Βελτιώστε την ποιότητα των τροφίμων και μειώστε το κόστος με τη μέθοδο FEFO.

© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps