testo 184 T4

  • Ασφαλής μεταφορά εμβολίων
  • Ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες του
    φαρμακευτικού τομέα
  • Ευκρινής ένδειξη συναγερμού
  • Εύκολος χειρισμός
  • Εύκολη διαμόρφωση χωρίς εγκατάσταση λογισμικού
  • Άνετη ανάγνωση χάρη στην αυτόματη αναφορά PDF
  • Ειδικό για μεταφορές μέχρι -80°C

206,80
Αξία με ΦΠΑ (24,00 %) 256,43 €
Κωδικός: 0572 1844


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

testo 184 T4
συμπ. πρωτόκολλο βαθμονόμησης (PDF), εγχειρίδιο οδηγίων (PDF), κολλητική ταινία διπλής όψης, και μπαταρία.

Το καταγραφικό testo 184 T4 είναι ειδικά σχεδιασμένο για χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -80 °C, όπως αυτές που παρατηρούνται στις μεταφορές ξηρού πάγου (όπως πχ. πλάσμα αίματος).

Στον προορισμό, βλέπετε με μια ματιά εάν οι οριακές τιμέςσας έχουν τηρηθεί. Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς, δεν έχετε παρά να συνδέσετε το καταγραφικό σε έναν Η/Υ,όπου και θα εκδοθεί αμέσως μια αναφορά PDF με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για να δουλεύετε πιο άνετα και αποτελεσματικά με τα καταγραφικά, όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται άμεσα και με ασφάλεια στο αντίστοιχο testo 184: αρχείο ρυθμίσεων, πιστοποιητικό ελέγχου, εγχειρίδιο χρήσης και αναφορά PDF των καταγεγραμμένων δεδομένων σας.

Παράμετρος Μέτρησης
Θερμοκρασία ˚C
Εύρος μέτρησης
-80 ... +70 °C
Ανάλυση
0.1˚C
Ακρίβεια
± 0.5 ˚C (-35 ... +70 °C)
±0.8 °C (-80 ... -35.1 °C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-80 ... +70 °C
Ρυθμός μέτρησης
1 min ... 24 h
Διάρκεια ζωής μπαταριών
100 ημέρες (στους +25° C και κύκλο μέτρησης 15 min)
Μνήμη
40000 μετρήσεις
Τύπος προστασίας
IP 67
Λειτουργία συναγερμού
μέσω LEDs και της οθόνης
Ενημέρωση δεδομένων
NFC, Αυτόματη δημιουργία PDF
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης θερμοκρασίας βάση ISO 17025
EN 12830
HACCP
Συνδέσεις
Συμβατό με testo ComSoft CFR 21 Μέρος 11
349,00
Αξία με ΦΠΑ (24,00 %) 432,76 €
1.563,00
Αξία με ΦΠΑ (24,00 %) 1.938,12 €
403,00
Αξία με ΦΠΑ (24,00 %) 499,72 €

Παρακολούθηση και τεκμηρίωση θερμοκρασίας, υγρασίας και κραδασμών στον εφοδιασμό τροφίμων

Η διακίνηση τροφίμων συνεπάγεται κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία σε όλα τα επίπεδα. Προκειμένου να είναι δυνατή η εξάλειψή του όσο το δυνατόν περισσότερο, οι εταιρείες τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με μια φιλοσοφία HACCP που εγγυάται την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής - "από το αγρόκτημα στο τραπέζι". Η τήρηση των οριακών τιμών που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και η αδιάλειπτη παρακολούθηση της ψυκτικής αλυσίδας είναι καθοριστικής σημασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η παρακολούθηση της υγρασίας και των κραδασμών, πέραν της θερμοκρασίας, έχει σημασία για τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.

Με το testo 184, οι διαχειριστές ποιότητας στον εφοδιασμό τροφίμων έχουν στη διάθεσή τους 6 διεθνώς πιστοποιημένα καταγραφικά δεδομένων σύμφωνα με το HACCP, οι οποίοι παρακολουθούν και τεκμηριώνουν όλες τις κρίσιμες παραμέτρους κατά τη μεταφορά των τροφίμων. Τα καταγραφικά  testo 184 T1, T2, T3 και T4 έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 12830 από την TÜV Süd και κατά συνέπεια είναι ιδανικά για τη μεταφορά κρύων και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.

testo

Παρακολούθηση και τεκμηρίωση θερμοκρασίας, υγρασίας και κραδασμών σε κάθε είδους υπηρεσίες logistics 

Οι πάροχοι υποστήριξης logistics συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη για ακριβά και ευαίσθητα προϊόντα από τα πεδία των φαρμακευτικών προϊόντων, των τροφίμων, των ηλεκτρονικών ειδών ή της τέχνης. Οι λανθασμένες συνθήκες κατά τη μεταφορά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες ποιότητας, μέχρι την πλήρη υποτίμηση των προϊόντων που παρακολουθούνται.

Με τη βοήθεια του καταγραφικού testo 184, οι προδιαγεγραμμένες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας καθώς και τα επίπεδα αντοχής σε κραδασμούς μπορούν να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και χάρη στη δημιουργία αυτόματων αναφορών αναλύονται και τεκμηριώνονται πολύ εύκολα. Αυτό επιτρέπει την εξάλειψη όλων των αμφιβολιών σχετικά με τις σωστές συνθήκες μεταφοράς.

testo

testo

Παρακολούθηση και τεκμηρίωση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του σοκ στη φαρμακευτική εφοδιαστική

Τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται συνεχώς και να αποθηκεύονται σε καθορισμένες ανώτερες και κατώτερες οριακές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η παραβίαση αυτών των προκαθορισμένων ανώτερων και κατώτερων οριακών τιμών μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες μεταβολές των δραστικών συστατικών ή στη σύνθεση των φαρμάκων.

Ωστόσο, δεν τίθενται σε κίνδυνο μόνο τα φάρμακα και οι δραστικές ουσίες τους. Οι μειωμένες θερμοκρασίες ή οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβη σε δοχεία ή ιατρικά εργαλεία. Η συνέπεια είναι ο κίνδυνος αλλοίωσης του συνόλου των αγαθών, οικονομικών ζημιών και ζημιών στη φήμη σας.

Η διαχείριση της ποιότητας σε όλη την ψυκτική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την παράδοση, αποτελεί επομένως προϋπόθεση, όχι μόνο για την εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αλλά και για την αποφυγή οικονομικών ζημιών και ζημιών στη φήμη σας στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Με τα καταγραφικά testo 184, τα προϊόντα σας μπορούν να προστατευθούν από τα απαρατήρητα κενά στην ψυκτική αλυσίδα και ολόκληρη η διαδρομή διανομής παρακολουθείται και τεκμηριώνεται απλά, με ασφάλεια και συμμόρφωση με όλα τα κοινά πρότυπα, οδηγίες και κανονισμούς.


Σχετικά προϊόντα

Καταγραφικό θερμοκρασίας, υγρασίας και κραδασμών με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1846

Καταγραφικό θερμοκρασίας μίας χρήσης (90 ημέρες).

Κωδικός: 0572 1841

Καταγραφικό θερμοκρασίας μίας χρήσης (150 ημέρες).

Κωδικός: 0572 1842

Καταγραφικό θερμοκρασίας με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1843

Καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας με ανταλλάξιμη μπαταρία.

Κωδικός: 0572 1845
© 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps