Testo 330 LL – Διάρκεια ζωής αισθητήρων 6-8 χρόνια

Το testo 330 είναι ένας αναλυτής καυσαερίων, ο οποίος είναι σε θέση να ελέγχει τα κανάλια καυσαερίων και να εκτελεί όλες τις μετρήσεις σε σχέση με τους αγωγούς αερίου, παράλληλα με την τυπική μέτρηση καυσαερίων.

Η έγχρωμη οθόνη, η γραφική μέτρηση καυσαερίων και η βελτιστοποίηση ή συμπλήρωση των μενού μέτρησης καθιστούν αυτή τη σειρά οργάνων ακόμα πιο ελκυστική!

Τα πλεονεκτήματα του νέου αναλυτή καυσαερίων testo 330 LL:

 • Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για γραφική απεικόνιση των δεδομένων μέτρησης
 • Εκτεταμένα μενού μέτρησης, όπως π.χ. δοκιμή σωλήνων αερίου και μέτρηση στερεών καυσίμων για ολοκληρωμένη ανάλυση του συστήματος θέρμανσης
 • Λειτουργία καταγραφής για απλή μακροχρόνια καταγραφή της πορείας μέτρησης

Κύριο μενού - επιλέξτε λειτουργίες ρύθμισης 

Στο κύριο μενού μπορείτε απλά και γρήγορα να προσαρμόσετε και να ρυθμίσετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες του οργάνου  
ώστε να ταιριάζουν με μεμονωμένες απαιτήσεις. Τα σύμβολα του μενού πάντα σας βοηθούν να γνωρίζετε την αντίστοιχη λειτουργία.


Τα μενού μέτρησης - το κατάλληλο μενού για κάθε εργασία μέτρησης
Μεγαλύτερα μενού μέτρησης, επιτρέπουν τη διεξοδική ανάλυση του συστήματος θέρμανσης. Μπορούν να πραγματοποιηθούν
όχι μόνο   τυπικές μετρήσεις καυσαερίων, αλλά και επιθεωρήσεις των καναλιών καυσαερίων και όλες οι μετρήσεις που αφορούν στον αγωγό αερίου

 

Ο αναλυτής καυσαερίων testo 330 LL με μια ματιά

Το testo 330 LL είναι ένας αξιόπιστος σύντροφος - σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών είτε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατά την παρακολούθηση των νόμιμων οριακών τιμών ή κατά την καθημερινή εργασία συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

 • Γραφική έγχρωμη οθόνη με ανάλυση 240 x 320 pixel
 • Γραφική προετοιμασία δεδομένων μέτρησης
 • Νέος σχεδιασμός οργάνου

Λόγω του στιβαρού σχεδιασμού του, ο αναλυτής καυσαερίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογές σε σκληρά και βρώμικα περιβάλλοντα.

Η έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης του testo 330 επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση και έτσι παρέχει τη βάση για τη γραφική ανάλυση καυσαερίων.

Ορισμένα ανταγωνιστικά προϊόντα διαθέτουν επίσης έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί η Testo αυτό το χαρακτηριστικό είναι μοναδικός. Με τον πολύ ισχυρό επεξεργαστή, το προϊόν της Testo έχει ένα πλεονέκτημα στην επίλυση των εργασιών μέτρησης με την απλοποίηση των διαδικασιών.

Η γραφική αναπαράσταση των ακολουθιών μέτρησης απλοποιεί την ανάλυση του συστήματος θέρμανσης για τον χρήστη.

Τα απλά σύμβολα και τα γραφικά απεικονίζουν με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα μέτρησης του επιθεωρούμενου συστήματος θέρμανσης.

Η προηγούμενη εμφάνιση τιμών που κυμαίνεται από 2 έως 8 γραμμές είναι προφανώς ακόμα προαιρετικά διαθέσιμη.

Εύκολη καθοδήγηση με απλά βήματα, καθώς και απλά σύμβολα και σαφείς αποχρώσεις απλοποιούν την ανάλυση των δεδομένων μέτρησης, τα οποία αναλύονται και εμφανίζονται γρήγορα σε μορφή γραφήματος.

Τα κύρια νέα χαρακτηριστικά:

 • Γραφική ανάλυση καυσαερίων
 • Μέτρηση των καυσαερίων ορατή και απτή
 • Διαισθητική λειτουργία μενού και απλή πλοήγηση
 • Ανάλυση με μια ματιά
 • Παρουσίαση διαφόρων παραμέτρων μέτρησης παράλληλα σε γραμμικό γράφημα
 • Η προηγούμενη αναπαράσταση υπό μορφή αριθμητικής τιμής διατηρείται και μπορεί επίσης να εμφανιστεί, αν απαιτείται, με απλοποιημένη ερμηνεία
 • Ο χρήστης καθοδηγείται μέσω των μεμονωμένων βημάτων της μέτρησης
 • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

Η μήτρα καυσαερίων είναι το κεντρικό στοιχείο της νέας γραφικής επεξεργασίας των δεδομένων μέτρησης. Στο πλαίσιο της μέτρησης των καυσαερίων, αυτό δείχνει στον χρήστη εάν οι τιμές CO και O2 και οι άλλες παράμετροι μέτρησης βρίσκονται εντός του πράσινου επιτρεπόμενου εύρους και το σύστημα θέρμανσης ρυθμίζεται βέλτιστα.

Ο χρήστης μπορεί άμεσα και απλά να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της μέτρησης, δεν χρειάζεται πλέον η ερμηνεία των τιμών. Τα σύμβολα σε σχήμα αντίχειρα υποδεικνύουν την κατάσταση του συστήματος. Εάν η καθορισμένη συγκέντρωση CO- και O2 βρίσκεται εντός του πράσινου εύρους, ο αντίχειρας δείχνει προς τα πάνω.


Εάν οι προσδιορισμένες τιμές είναι εκτός της βέλτιστης περιοχής, τα σύμβολα της μήτρας καυσαερίων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την απαιτούμενη ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης:

 • Κακή καύση - η συγκέντρωση CO είναι πάνω από την καθορισμένη οριακή τιμή, η καθορισμένη περιεκτικότητα σε CO δεν βρίσκεται εντός της ιδανικής ζώνης
 • Η τιμή μέτρησης δεν είναι αποδεκτή - οι συγκεντρώσεις CO και O2 είναι πολύ μεγάλες, οι ενδείξεις δεν ανταποκρίνονται στα προδιαγεγραμμένα πρότυπα και τις οριακές τιμές
 • Υψηλή απώλεια - η συγκέντρωση Ο2 είναι υψηλότερη από την καθορισμένη οριακή τιμή, το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά

 

  Διάφορες δυνατότητες προβολής παρέχουν τη σωστή αναπαράσταση των τιμών μέτρησης, όπως απαιτείται:

  • Από 4 έως 8 γραμμές ως αριθμητικές τιμές
  • 4 τιμές μέτρησης που εμφανίζονται γραφικά ταυτόχρονα σε ένα γράφημα γραμμής
  • Οι κυριότερες τιμές O2 και CO, καθώς και άλλες παράμετροι μέτρησης, που απεικονίζονται γραφικά ως μήτρα καυσαερίων

  Σε σύγκριση με τις αριθμητικές τιμές και το γραμμικό γράφημα, η νέα μήτρα καυσαερίων δίνει στον χρήστη τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Η μήτρα καυσαερίων χρησιμεύει ως βοηθητικό προσαρμογής για τις κύριες τιμές 02 και CO
  • Οι ρυθμίσεις γίνεται πολύ πιο εύκολο να βελτιστοποιηθούν - δεν χρειάζεται πλέον η ερμηνεία των αριθμητικών τιμών
  • Ο τελευταίος δείκτης επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση της πορείας μέτρησης με τον ακριβή προσδιορισμό του τρέχοντος σημείου μέτρησης
  • Η λειτουργία αυτόματου ζουμ παρέχει μια διευρυμένη και λεπτομερέστερη αναπαράσταση της τρέχουσας ενότητας της μήτρας καυσαερίων

  Το βέλτιστο σημείο καύσης αυτών των τιμών απεικονίζεται από τον πίνακα τεσσάρων πεδίων σε Πράσινο και Κόκκινο. Η λειτουργία αυτόματου ζουμ επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση. Ο χρήστης μπορεί άμεσα και απλά να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της μέτρησης, δεν χρειάζεται πλέον η ερμηνεία των τιμών.

  Η λειτουργία διάγνωσης οργάνων σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μια ολοκληρωμένη διάγνωση σφαλμάτων, διάγνωση αισθητήρων και να πραγματοποιήσετε κλήση των πληροφοριών της συσκευής, όπως το επίπεδο πλήρωσης και την κατάσταση πλήρωσης της παγίδας συμπυκνωμάτων ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, χρησιμοποιώντας μια απλή αναπαράσταση φωτεινού σηματοδότη.

  download_now  Δωρεάν λήψη του λογισμικού EasyHeat εδώ

  Αισθητήρες LL (LongLife)
  Οι αισθητήρες του testo 330 LL έχουν διάρκεια ζωής 6-8 έτη.

  Παρακολούθηση αισθητήρων
  Ενσωματωμένη παρακολούθηση αισθητήρων, για έλεγχο και διάγνωση της λειτουργίας.

  Γραφική αναπαράσταση των στοιχείων μέτρησης
  Παρουσίαση των μετρήσεων ως πίνακα καυσαερίων και σε διάγραμμα

  Ενσωματωμένη μνήμη
  Εώς και 500.000 μετρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν στο testo 330 LL.

  Αισθητήρες ανταλλάξιμοι
  από τον χρήστη

  Εύκολη αλλαγή των
  αισθητήρων από το 
  χρήστη, δεν απαιτείται
  επαναρύθμιση.

  Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης
  Τα μενού μέτρησης και οι τιμές μέτρησης
  παρουσιάζονται λεπτομερώς και είναι πάντα
  ευανάγνωστες.

  Σφραγίδα έγκρισης TÜV
  Το testo 330 LL είναι ελεγμένo από τον TÜV
  σύμφωνα με 1. ομοσπονδιακό κανονισμό EN 50379, Μέρη 1-3, ελεγμένo από τον TÜV για μέτρηση στερεών καυσίμων

  Γρήγορος μηδενισμός αισθητήρων
  Αυτόματος μηδενισμός αισθητήρων σε μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, οποίος μπορεί να ακυρωθεί αν δεν απαιτείται.

  Ανταλλαγή Ακροφυσίων
  Γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή των ακροφυσίων.

  Λειτουργία καταγραφικού για μακροπρόθεσμες μετρήσεις
  Λειτουργία καταγραφικού για εύκολη μακροπρόθεσμη καταγραφή της καμπύλης μέτρησης.

  Τοποθέτηση
  Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη τοποθέτηση στον καυστήρα/ λέβητα.

  Ευελιξία με αρθρωτό ακροφύσιο
  Μια σειρά ακροφυσίων με διάφορα μήκη και διάμετρους διασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας για όλες τις εφαρμογές.

  Στιβαρή κατασκευή
  Στιβαρό και εργονομικό όργανο - ιδανικό ακόμη και για σκληρά περιβάλλοντα.

  Παγίδα συμπυκνωμάτων
  Ενσωματωμένη παγίδα συμπυκνωμάτων, με εύκολη πρόσβαση για άδειασμα.

  Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
  Ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, με διάρκεια λειτουργίας > 10 ωρών.

  Φίλτρο ακροφυσίου
  Εύκολη αντικατάσταση φίλτρου ακροφυσίου


  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 - 4 ΑΠΟ 4
  Εμφάνιση: ανά σελίδα - Ταξινόμιση:

  Αναλυτής καυσαερίωv

  Κωδικός: 0632 3306
  testo 330-1 LL με Βluetooth Set
   

   Κωδικός: 0632 3306 Profi Set

   testo 330 - 1 LL Starter Set με Bluetooth

   Κωδικός: 0632 3306 Starter Set

   Αναλυτής καυσαερίωv με αυτόματη αραίωση 

   Κωδικός: 0632 3307 COH2
   © 2016 VoulTherm | All rights reserved Designed + Developed by NetApps