Η καταγραφή της θερμοκρασίας σε ψυγεία όπου φυλλάσσονται τρόφιμα είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια: Εσείς πραγματοποιείτε τις απαραίτητες μετρήσεις;

Εξαιτίας της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας από πολλές επιχειρήσεις, οι έλεγχοι θα γίνουν πιο αυστηροί και μάλιστα συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ)

Δε γνωρίζετε τι ακριβώς πρέπει να προσέξετε; Κανένα πρόβλημα. Ας δούμε βήμα βήμα τι αναφέρεται στη νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή της θερμοκρασίας σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τρόφιμα/ποτά.
Έτσι, θα είστε απόλυτα ενημερωμένοι και εξοπλισμένοι για τον επόμενο επίσημο έλεγχο.

Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161/Β/23-6-17, Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών

Άρθρο 5: Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP.

Άρθρο 6: Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/04 Ε.Ε σ.15, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Άρθρο 6, Αρχείο 5ο Θερμοκρασιών: Περιέχει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρακολούθησης της θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια (ψυγεία, καταψύκτες, θερμοθάλαμοι, μαγείρεμα, κ.λπ.)

Θέλω να δω τη Διάταξη

Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)


Άρθρο 27: Υποχρέωση καταγραφής θερμοκρασιών στους χώρους ψύξης και κατάψυξης


1. Όλοι οι χώροι ψύξης και κατάψυξης όπου φυλάσσονται, αποθηκεύονται και διατίθενται τρόφιμα, εξαιρουμένων των χώρων οικιακής χρήσης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο όργανο παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας για καταγραφή, χρονολόγηση και διατήρηση των θερμοκρασιών αυτών. Τα εν λόγω όργανα καταγραφής πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ EN 12830, 14485 και 13486

2. Το εύρος της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μηνών

Θέλω να δω τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.37/2005

Άρθρο 1: Ο παρών κανονισμός αφορά τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης των τροφίμων βαθείας καταψύξεως.

Άρθρο 2:

1. Στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας καταψύξεως εγκαθίστανται κατάλληλα όργανα καταγραφής ώστε να ελέγχεται, σε συχνά και τακτά χρονικά διαστήματα, η θερμοκρασία του αέρα στην οποία εκτίθενται τα τρόφιμα βαθείας καταψύξεως.


2. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 όλα τα όργανα καταμέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 12830, EN 13485 και EN 13486.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων διατηρούν όλα τα σχετικά έγγραφα που επιτρέπουν να εξακριβώνεται εάν τα προαναφερόμενα όργανα συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο ΕΝ.

3. Οι καταγραφόμενες θερμοκρασίες χρονολογούνται και φυλάσσονται από την επιχείρηση τροφίμων για ένα τουλάχιστον έτος ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη φύση και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων βαθείας καταψύξεως.

Θέλω να δω τον Κανονισμό

ΦΕΚ 1219Β-4/10/2000

Άρθρο 2: Ορίζεται ως "επιχείρηση τροφίμων" κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδοσκοπικές ή μη: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων.

Άρθρο 3: Τονίζεται η τήρηση των κανόνων HACCP

Άρθρο 6: Ο ΕΦΕΤ συνιστά στις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 29000, ώστε να τηρούνται οι γενικοί κανόνες των οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής.
 
Θέλω να δω το ΦΕΚ

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.