Καταγραφικά

Καταγραφικά δεδομένων

Στη βιομηχανία, στα δημόσια κτίρια καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να είναι απαραίτητη η μέτρηση ορισμένων τιμών που αφορούν τον αέρα. Εκτός από τη θερμοκρασία και την υγρασία, η τιμή CO₂, για παράδειγμα, παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Για να εξασφαλίσετε ευχάριστη IAQ, χρειάζεστε μια τακτική επισκόπηση της εξέλιξης αυτών των τιμών. Σε αυτό το σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα καταγραφικό.

Υπάρχουν επίσης καταγραφικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των ιδανικών συνθηκών για συγκεκριμένα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται συχνά καταγραφικά δεδομένων θερμοκρασίας. Ένα καταγραφικό δεδομένων USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περισσότερο πρακτικές λύσεις.

Εάν θέλετε να προμηθευτείτε ένα ή περισσότερα καταγραφικά δεδομένων USB, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας όπως:

  • Ποιες τιμές μπορούν να μετρηθούν με το όργανο; 
  • Πόσο ακριβείς είναι οι τιμές μέτρησης;
  • Μπορούν να επαναληφθούν οι μετρήσεις;
  • Πόσο μεγάλη είναι η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας; 
  • Προκύπτουν επακόλουθα έξοδα κατά τη χρήση του οργάνου;
  • Ποιο λογισμικό συνοδεύει το όργανο;
  • Αφορά παρακολούθηση συνθηκών αποθήκευσης ή παρακολούθηση συνθηκών μεταφοράς;

Ασύρματα καταγραφικά δεδομένων WiFi από την Testo για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και των συνθηκών περιβάλλοντος:

Τα καταγραφικά δεδομένων από μόνα τους αποτελούν ήδη μια πρακτική καινοτομία για την παρακολούθηση πολλών παραμέτρων μέτρησης. Οι χρήσεις αυτών των μικρών βοηθημάτων περιλαμβάνουν τη μέτρηση και τεκμηρίωση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, των δονήσεων, του lux, του CO₂ και του CO.

Το μειονέκτημα των συνηθισμένων μοντέλων: απαιτούν επι τόπου ανάγνωση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναλαμβάνουν δράση τα ασύρματα καταγραφικά δεδομένων WiFi. Τα καταγραφικά αυτά που λειτουργούν μέσω Cloud, συνδυάζουν την ακριβή τεχνολογία μέτρησης με τη μετάδοση δεδομένων μέσω WiFi.

Ένα ασύρματο καταγραφικό δεδομένων Testo σας προσφέρει τα εξής:

  • Μεγάλη επιλογή οργάνων για όλες τις συνήθεις παραμέτρους/παραμέτρους μέτρησης
  • Ασύρματη μετάδοση των μετρήσεων στο Cloud της Testo
  • Ειδοποίηση συναγερμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS όταν υπάρχουν παραβιάσεις των οριακών τιμών

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.