Λύσεις μέτρησης για τη μέτρηση 4 Pa

Εάν λειτουργεί ταυτόχρονα ένα τζάκι που εξαρτάται από τον αέρα του χώρου, όπως ένα τζάκι στο σαλόνι, και ένα σύστημα εξαερισμού, μπορεί να προκύψει επικίνδυνη αρνητική πίεση σε κλειστό δίκτυο αέρα. Ο εξαεριστήρας της συσκευής εξαγωγής αέρα εισάγει καυσαέρια απευθείας από το τζάκι στο δωμάτιο. Έτσι μπορεί να προκληθεί δηλητηρίαση από καυσαέρια ή μονοξείδιο του άνθρακα. Για το λόγο αυτό, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τζακιών και εξαερισμού πρέπει να ελέγχονται με τη μέτρηση 4 Pascal (σε τζάκια ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου με μέτρηση 8 Pascal).

Τι είναι η μέτρηση 4 Pa;


Πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή ότι τα τζάκια έχουν επαρκή αέρα καύσης. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα απορροφητήρας, μπορεί να εμφανιστεί σημαντική αρνητική πίεση στο δωμάτιο και να προκληθεί παλινδρόμηση καυσαερίων. Η μέτρηση 4 Pa παρέχει μετρολογικές ενδείξεις για αυτό το πρόβλημα. Η οριακή τιμή για εσωτερικά τζάκια με ανεξάρτητο αερισμό είναι 8 Pascal.

1. Ενεργοποιήστε το testo 300 και συνδέστε το σετ σύνδεσης σωλήνα (σετ σύνδεσης πίεσης 0554 1203 + σετ λάστιχων για μετρήσεις 4 Pa 0554 1215).2. Εισάγετε τυχόν δεδομένα πελατών ή επιλέξτε έναν πελάτη στο testo 300.

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα μέτρησης 4 Pa.

4. Επιλέξτε ρύθμιση: σύστημα στερεού καυσίμου εξαρτώμενου ή ανεξάρτητου από τον αέρα του δωματίου.

5. Ορίστε τη διάρκεια και τον ρυθμό μέτρησης (σύσταση: διάρκεια μέτρησης 3 λεπτών και κύκλος μέτρησης 1 δευτερολέπτου).

6. Το λάστιχο που είναι συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα καυσαερίων παραμένει μέσα στο δωμάτιο (μακρύ), το λάστιχο του άλλου νίπελ διαφορικής πίεσης τοποθετείται προς τα έξω μέσω του κουφώματος παραθύρου (ανοίξτε τα παραθυρόφυλλα εάν είναι απαραίτητο), του ανοίγματος πόρτας ή της κλειδαρότρυπας.

Αναφορά = (-) υποδοχή, δωμάτιο εγκατάστασης = (+) υποδοχή

7. Θέστε το τζάκι σε λειτουργία και ρυθμίστε το στη μέγιστη απόδοση. Πρέπει να επιτυγχάνεται λειτουργία πλήρους φορτίου για τζάκια με στερεά καύσιμα.


8. Θέστε σε λειτουργία όλες τις υπάρχουσες συσκευές εξαερισμού (η μέτρηση πρέπει να καταγράφει την πιο δυσμενή κατάσταση, δηλαδή η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης των συσκευών εξαερισμού). Σε περιπτώσεις όπου η συσκευή εξαερισμού δε βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με το τζάκι, όλες οι πόρτες και τα ανοίγματα μεταξύ του δωματίου όπου είναι εγκατεστημένο το τζάκι και η συσκευή εξαερισμού πρέπει να διατηρούνται ανοιχτά.

9. Ξεκινήστε το πρόγραμμα μέτρησης. Το πρόγραμμα ξεκινά με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

10. Συνεχίστε με το Επόμενο. Ξεκινήστε την πρώτη μέτρηση με ανοιχτό το παράθυρο / την πόρτα.

11. Ακολουθήστε τις οδηγίες του testo 300 και κλείστε το παράθυρο / πόρτα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Η μέτρηση συνεχίζεται αυτόματα.

12. Μετά από άλλα 30 δευτερόλεπτα, ανοίξτε το παράθυρο / την πόρτα. Ανοίξτε και κλείστε το παράθυρο / την πόρτα εναλλάξ κάθε 30 δευτερόλεπτα. Η μέτρηση μπορεί επίσης να ακολουθηθεί σε γράφημα.

Αποτέλεσμα μέτρησης 4 Pa

Μετά τη μέτρηση, το αποτέλεσμα μπορεί να εκτυπωθεί και να αξιολογηθεί σε γράφημα ή πίνακα. Εάν η αρνητική πίεση στον χώρο που είναι εγκατεστημένο το τζάκι είναι σταθερά κάτω από 4 Pa ή, στην περίπτωση τζακιών για στερεά καύσιμα που ελέγχονται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου, κάτω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη αρνητική πίεση που καθορίζεται στο πιστοποιητικό χρηστικότητας(επί του παρόντος 8 Pa), είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία του τζακιού και του συστήματος απαγωγής αέρα. Η προσεκτική εκτέλεση της μέτρησης σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα επιτρέπει τη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση της ασφαλούς λειτουργίας του τζακιού και του εξαερισμού. Με το testo 300, μπορεί να δημιουργηθεί στο όργανο μέτρησης μια αναφορά PDF και να αποσταλεί.

Στιγμιότυπο: Το αποτέλεσμα της μέτρησης αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις συσκευές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής επηρεάζοντας το αποτέλεσμα (συστήματα καύσης και εξαερισμού) και την κατάσταση του κτιρίου (π.χ. παράθυρα και πόρτες ). Εάν υπάρξει αλλαγή στο τζάκι, σε άλλες συσκευές που επηρεάζουν ή στο κτίριο, απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Επαναλαμβανόμενες επιθεωρήσεις: Η σωστή λειτουργία της συσκευής, του αισθητήρα χαμηλής πίεσης και των λάστιχων πρέπει να εξακριβώνεται μέσω τακτικών επιθεωρήσεων κάθε έξι μήνες.

Γιατί πρέπει να πραγματοποιείται μια μέτρηση 4 Pa
Η μέγιστη αρνητική πίεση για την ασφαλή λειτουργία ενός τζακιού που εξαρτάται από τον αέρα του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pascal. Μέσω της δοκιμής 4 Pa αποδεικνύεται εάν υπάρχει επαρκής αέρας καύσης. Τόσο η λεπτομερής όσο και η απλοποιημένη μέθοδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των 4 Pa. Η μετρολογική επαλήθευση της παροχής αέρα καύσης πραγματοποιείται σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας συστημάτων αναρρόφησης καπνών και τζακιών, αντιμετώπισης προβλημάτων καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παροχή αέρα καύσης.

Ποιος μπορεί να πραγματοποιήσει τη μέτρηση;
Τέτοιου είδους μετρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς θέρμανσης.

Οδηγίες και νόμοι για το τεστ 4 Pascal
Για να διασφαλιστεί η εναρμόνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τζακιού και του συστήματος εξαγωγής αέρα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι νομικοί και τεχνικοί κανονισμοί. Οι νομικοί κανονισμοί είναι, για παράδειγμα, το διάταγμα καύσης των ομοσπονδιακών πολιτειών ή, από τεχνική άποψη, ο τεχνικός κανόνας για τις εγκαταστάσεις αερίου (TRGI). Η βάση μιας κοινής λειτουργίας είναι η ιδέα εξαερισμού σύμφωνα με το DIN 1946, Μέρος 6. Ο τρόπος λειτουργίας που εξαρτάται από τον αέρα του χώρου καθορίζεται σαφώς από το Sample Firing Ordinance (MFeuV) και το Sample Building Ordinance (MBO).

Προϊόντα

testo 300 LL

συμπ. όργανο μέτρησης, φορτιστή, ακροφύσιο, 10 ανταλλακτικά φίλτρα, λογισμικό PC testo EasyHeat, τσάντα οργάνου, 4 χρόνια εγγύηση

1.668,00 €
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.