Σύστημα μέτρησης testo 350: 6 αισθητήρες καυσαερίων, αφαιρούμενο control unit – ιδανικό για σύνθετες μετρήσεις και μεταφορά δεδομένων σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αισθητήρες ακριβείας και διαισθητική λειτουργία - σε ανθεκτική συσκευασία

Είτε πρόκειται για περίπτωση επαγγελματικής ανάλυσης καυσαερίων είτε για μέτρηση βιομηχανικών εκπομπών: ο αναλυτής καυσαερίων testo 350 πραγματοποιεί μια μεγάλη ποικιλία μετρήσεων και αναλύσεων, είναι εντυπωσιακός χάρη στον πολύ ανθεκτικό σχεδιασμό του για μακροπρόθεσμη χρήση σε σκληρά περιβάλλοντα, και είναι επίσης κατάλληλος για εξελιγμένες μετρήσεις. Το testo 350 αποτελείται από ένα control unit και ένα analyzer unit. Το αφαιρούμενο control unit με καθαρή, έγχρωμη οθόνη είναι η μονάδα ελέγχου και προβολής του testo 350. Το ανθεκτικό analyzer unit περιέχει τους αισθητήρες αερίων, τις αντλίες μέτρησης αερίων και έκπλυσης, την προετοιμασία αερίου Peltier (προαιρετικά), διαδρομές αερίου, φίλτρα, ηλεκτρονικά συστήματα ανάλυσης και αποθήκευσης καθώς και την κεντρική μονάδα και τη Li-ion επαναφορτιζόμενη μπαταρία.Λογισμικό testo easyEmission: διαβάστε, επεξεργαστείτε, αρχειοθετήστε και διαχειριστείτε δεδομένα

Το λογισμικό testo easyEmission μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση, επεξεργασία, αρχειοθέτηση και διαχείριση των δεδομένων μέτρησης από το testo 350. Επιπρόσθετα, το όργανο μέτρησης μπορεί να διεξάγει online μετρήσεις όταν συνδέεται απευθείας με το testo easyEmission μέσω θύρας Bluetooth® ή USB. Μια online μέτρηση σας επιτρέπει να εμφανίζετε στην οθόνη τιμές πραγματικού χρόνου ακόμη και κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Οι μετρήσεις μπορούν να εμφανιστούν ως γράφημα ή πίνακας. Όταν η μέτρηση έχει τελειώσει, οι τιμές μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε Excel. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευσης του πρωτοκόλλου μέτρησης σε PDF. Το λογισμικό προσφέρει επίσης την επιλογή της εύκολης δημιουργίας πρωτοκόλλων μέτρησης ειδικά προσαρμοσμένων στον πελάτη και την εφαρμογή, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Επιπλέον πλεονεκτήματα του testo easyEmission:


- Διαστήματα μέτρησης οριζόμενα από το χρήστη
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων του οργάνου
- Απλή εφαρμογή μεμονωμένων τύπων για τους δικούς σας υπολογισμούς
- Υπολογισμός συντελεστών καυσίμων κατά τη χρήση καυσίμων ειδικών για τους πελάτες
- Εκτέλεση ατομικών ρυθμίσεων διασταυρούμενης ευαισθησίας των αισθητήρων αερίου.


App: απομακρυσμένος έλεγχος μέσω smartphone / tablet.

Η δωρεάν app μετατρέπει το Android smartphone ή tablet σας σε οθόνη του testo 350. Συνεπώς, η μέτρησή σας μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα από τη θέση μέτρησης, για παράδειγμα εάν το όργανο μέτρησης πρέπει να εγκατασταθεί σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο. Η app δίνει τη δυνατότητα της άμεσης ανάγνωσης των μετρήσεων, όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα – χωρίς καθυστερήσεις.


Λειτουργίες:
· Εκκίνηση / διακοπή τρέχουσας μέτρησης
· Αποστολή πρωτόκολλων μέτρησης μέσω e-mail
· Αποθήκευση πρωτόκολλων μέτρησης στην κάρτα μνήμης του smartphone / tablet σας
· Εμφάνιση των δεδομένων μέτρησης σε γράφημα ή πίνακα
· Εκτύπωση των τρεχουσών μετρήσεων στον εκτυπωτή testo Bluetooth®
· Ανάγνωση των μετρήσεων από άλλη app ή εφαρμογή HTML σε συμφωνία με τις προδιαγραφές ZIV

Μετρήσεις εκπομπών σε 5 βήματα.


Το testo 350 σας καθοδηγεί με απλά και εύκολα βήματα σε όλη τη διαδικασία μέτρησης. Η έγχρωμη οθόνη παρέχει πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση και καθοδηγεί το χρήστη κατά τη μέτρηση. Δεν απαιτείται λοιπόν κάποια εξειδικευμένη προϋπάρχουσα γνώση, ακόμη και για περίπλοκες διαδικασίες μέτρησης. Συγκεκριμένα καύσιμα, όπως και παράμετροι μέτρησης καυσαερίων προσαρμοσμένες στην εφαρμογή, είναι ήδη ρυθμισμένα για τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Οι ρυθμίσεις του οργάνου, όπως και η λειτουργία αραίωσης των αισθητήρων αερίου, ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή. Το testo 350 ελέγχει αυτόματα αν έχουν τοποθετηθεί σχετικοί αισθητήρες αερίου στην καθορισμένη υποδοχή αραίωσης. Έχει επίσης μια ειδική λειτουργία μέτρησης για τη δοκιμή καταλυτικών μετατροπέων με δύο αναλυτές καυσαερίων.Το testo 350 παρέχει πληροφορίες μέσω της διάγνωσης του οργάνου.

Το testo 350 διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών διάγνωσης, με την εμφάνιση των πληροφοριών σε καθαρό κείμενο. Η τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή καυσαερίων εμφανίζεται συνεχώς. Αυτό εξασφαλίζει:

· Χαμηλές διακοπές λόγω των έγκαιρων προειδοποιητικών μηνυμάτων, π.χ. όταν ξοδεύονται αισθητήρες αερίου
· Δεν υπάρχουν λανθασμένες μετρήσεις λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων του οργάνου
· Καλύτερος προγραμματισμός των εργασιών μέτρησης
· Ακριβείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του testo 350

Η ιδέα των ακροφυσίων Testo.

Τα ακροφύσια για το testo 350 έχουν σχεδιαστεί ειδικά από τους μηχανικούς μας ώστε να είναι σε θέση να μετρήσουν αξιόπιστα και με ακρίβεια, ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, επιθετικά συμπυκνώματα, υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης ή μηχανικές καταπονήσεις.


Τυπικά αρθρωτά ακροφύσια δειγματοληψίας αερίου
Τα τυπικά ακροφύσια δειγματοληψίας αερίου είναι διαθέσιμα για διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας (500 °C / 1,000 °C), σε διαφορετικά μήκη (335 mm / 700 mm) και ακόμη και για σκονισμένα καυσαέρια (με φίλτρο).


Ακροφύσια δειγματοληψίας αερίου για μετρήσεις σε βιομηχανικούς κινητήρες
Τα ακροφύσια δειγματοληψίας αερίου για βιομηχανικούς κινητήρες είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μετρήσεις σε σταθερούς βιομηχανικούς κινητήρες (π.χ. κινητήρες αερίου / κινητήρες ντίζελ).


Βιομηχανικά ακροφύσια δειγματοληψίας αερίου
Το θερμαινόμενο ή μη θερμαινόμενο ακροφύσιο δειγματοληψίας χρησιμοποιείται για μετρήσεις που αφορούν υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά φορτία σκόνης ή υγρά καυσαέρια. Μπορεί να προσαρμοστεί στη σχετική μέτρηση με την προσθήκη εξαρτημάτων.

Μέτρηση σέρβις σε βιομηχανικούς κινητήρες.

Χρησιμοποιείστε το testo 350 για να διαμορφώσετε με τον καλύτερο τρόπο κινητήρες αερίου ή ντίζελ, π.χ. κατά την έναρξη λειτουργίας, σε τακτά διαστήματα συντήρησης ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασταθών διαδικασιών λειτουργίας. Ο κινητήρας συντονίζεται στις βέλτιστες παραμέτρους λειτουργίας για να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς οριακών τιμών – με τις μετρήσεις να διεξάγονται συχνά για πολλές ώρες. Συγκεκριμένα, η υψηλή και κυμαινόμενη αναλογία NO2 στο καυσαέριο του κινητήρα καθιστά αναγκαία τη χωριστή μέτρηση NO και NO2 ώστε να παρέχει μία ακριβή ένδειξη της πραγματικής τιμής NOX του κινητήρα. Η ενσωματωμένη προετοιμασία αερίου και το ειδικό ακροφύσιο καυσαερίων για βιομηχανικούς κινητήρες με ειδικό σωλήνα παρέχουν προστασία έναντι της απορρόφησης NO2 και SO2 και επιτρέπουν τη σύγκριση των μετρήσεων, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Αυτόματη επέκταση του εύρους μέτρησης σε απροσδόκητα υψηλές συγκεντρώσεις CO
Όταν πραγματοποιείτε μετρήσεις σε άγνωστα εργοστάσια ή οι συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα δεν είναι ιδανικές, μπορούν να εμφανιστούν απροσδόκητα υψηλές τιμές εκπομπών (π.χ. συγκεντρώσεις CO έως 50.000 ppm). Στην περίπτωση αυτή η επέκταση του εύρους μέτρησης ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής του αισθητήρα.

Ειδικό μενού οργάνων για τη δοκιμή συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων
Αυτό το μενού καυσαερίων επιτρέπει σύγχρονη μέτρηση της συγκέντρωσης καυσαερίων πριν και μετά τον καταλυτικό μετατροπέα. Για το σκοπό αυτό, δύο analyzer units συνδέονται μεταξύ τους με το καλώδιο Testo data bus. Οι μετρήσεις και των δύο analyzer units εμφανίζονται παράλληλα στην οθόνη του control unit, παρέχοντας μια γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης του καταλυτικού μετατροπέα.

Χωρικές αποστάσεις
Για μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ του σημείου δειγματοληψίας αερίου και του χώρου ρύθμισης, το control unit μπορεί να συνδεθεί στο analyzer unit, είτε μέσω καλωδίου Testo data bus είτε μέσω Bluetooth®.

Μέτρηση σέρβις σε βιομηχανικούς καυστήρες.


Για οποιοδήποτε σκοπό κι αν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις καύσης, για θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού ή ζεστού νερού, για την παραγωγή ή την επιφανειακή επεξεργασία ορισμένων υλικών, είτε για την αποτέφρωση αποβλήτων και απορριμμάτων, ο καλύτερος δυνατός τρόπος για τη διαχείριση της καύσης περιλαμβάνει σίγουρα τη σωστή γνώση σχετικά με τη σύνθεση των καυσίμων και του αέρα καύσης και τη μεταξύ τους σχέση. Με το testo 350, όλα τα σχετικά αέρια μπορούν να αναλυθούν και η διαδικασία καύσης να διαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε την εγκατάσταση καύσης στο βέλτιστο εύρος εργασίας ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε ή να συμμορφωθείτε με τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ένα μέγιστο επίπεδο απόδοσης όσον αφορά στην καύση. Ο ακριβής αναλυτής καυσαερίων testo 350, κατάλληλος για δύσκολες πρακτικές συνθήκες, δεν χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς θέσης συστημάτων σε λειτουργία, αλλά και για επαναλαμβανόμενες αναλύσεις αερίων κατά τη λειτουργία.

Υψηλή διαθεσιμότητα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες


Η διάγνωση του οργάνου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή καυσαερίων. Το μεγάλο άνοιγμα σέρβις του testo 350 παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά εξαρτήματα, π.χ. αισθητήρες, φίλτρα και αντλίες. Αυτά μπορούν επομένως να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν γρήγορα και εύκολα επιτόπου. Οι προ-βαθμονομημένοι αισθητήρες αερίου επιτρέπουν αλλαγές αισθητήρων χωρίς ρύθμιση αερίου δοκιμής.

Αυτόματη επέκταση του εύρους μέτρησης σε απροσδόκητα υψηλές συγκεντρώσεις CO

Όταν πραγματοποιείτε μετρήσεις σε άγνωστα εργοστάσια ή οι συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα δεν είναι ιδανικές, μπορούν να εμφανιστούν απροσδόκητα υψηλές τιμές εκπομπών (π.χ. συγκεντρώσεις CO έως 50.000 ppm). Στην περίπτωση αυτή η επέκταση του εύρους μέτρησης ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής του αισθητήρα.

Μεγάλη ακρίβεια μέτρησης και σε περίπτωση μακροχρόνιων μετρήσεων χωρίς επιτήρηση

Η ενσωματωμένη προετοιμασία αερίου εμποδίζει το συμπύκνωμα να εισέλθει στο όργανο μέτρησης και να προκαλέσει ζημιά. Κάθε συσσωρευμένο συμπύκνωμα αφαιρείται αυτόματα από μια περισταλτική αντλία. Επιπλέον, η προετοιμασία του αερίου και το καλώδιο PTFE στο ακροφύσιο δειγματοληψίας αερίου προλαμβάνουν την απορρόφηση NO2 και SO2.

Απεριόριστη μέτρηση σε υψηλές συγκεντρώσεις
Κατά την έναρξη λειτουργίας καυστήρων ή τη διεξαγωγή μετρήσεων σε άγνωστα συστήματα, πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκύψουν απροσδόκητα. Η επέκταση του εύρους μέτρησης ενεργοποιείται αυτόματα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μέτρηση σέρβις σε τουρμπίνες αερίου.

Οι οριακές τιμές καυσαερίων σε τουρμπίνες αερίων πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία και να ελέγχονται τακτικά, ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος. Οι τιμές εκπομπών του συστήματος ελέγχονται για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε μια βέλτιστα συντονισμένη τουρμπίνα, οι τιμές CO και NOX μπορεί να είναι πολύ χαμηλές. Για να διατηρήσετε σταθερή την ακρίβεια της μέτρησης, πρέπει να αποφευχθεί η παραποίηση των ενδείξεων και η απορρόφηση του NO2 λόγω της υγρασίας στα καυσαέρια. Τα καυσαέρια μετρώνται σε μια τουρμπίνα σε διάφορα στάδια φορτίου, τα οποία ξεκινούν από τον τεχνικό σέρβις. Η περιεκτικότητα σε O2 στα καυσαέρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του μίγματος καυσίμου / αέρα, για παράδειγμα. Οι τιμές CO και NOX παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

Μεγάλη ακρίβεια μέτρησης NOX σε χαμηλές συγκεντρώσεις

Λόγω χαμηλών συγκεντρώσεων NO, η μέτρηση εκπομπών σε τουρμπίνες αερίου LowNOX πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής. Χάρη στον συνδυασμό αισθητήρα NO2 και ειδικού αισθητήρα NOlow με ανάλυση 0,1 ppm, το testo 350 ικανοποιεί πλήρως αυτές τις απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, η ενσωματωμένη προετοιμασία αερίου και το ειδικό ακροφύσιο καυσαερίων παρέχουν προστασία ενάντια στην απορρόφηση NO2 και επιτρέπουν τη σύγκριση των μετρήσεων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία και τις συνθήκες περιβάλλοντος.


Εύκολη και ακριβής ρύθμιση του αερίου δοκιμής

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά στην ακρίβεια και τη συγκρισιμότητα, το testo 350 μπορεί να ρυθμιστεί με αέριο δοκιμής, εάν απαιτείται.

Χρησιμοποιείται επίσης υπό σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες

Ειδικοί θάλαμοι, καθώς και πλήρως κλειστά κυκλώματα ψύξης, απομονώνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οργάνου και τους αισθητήρες από τον αέρα του περιβάλλοντος. Συνεπώς, ο θάλαμος αισθητήρα αποσυνδέεται θερμικά από τα άλλα εξαρτήματα του οργάνου και έτσι μειώνονται οι πιθανές μετατοπίσεις αισθητήρων που προκαλούνται από θερμικές επιδράσεις.

Συνδυασμός επέκτασης εύρους μέτρησης και αισθητήρα COlow
Χάρη στα ελεύθερα οριζόμενα στάδια αραίωσης της επέκτασης του εύρους μέτρησης, ο αισθητήρας COlow (εύρος μέτρησης 500 ppm) είναι σε θέση να μετρήσει συγκεντρώσεις μέχρι 20.000 ppm, για παράδειγμα κατά την εκκίνηση της τουρμπίνας ή κατά τον έλεγχο των διαφόρων σταδίων φορτίου.

Ανάλυση θερμικών διεργασιών.

Στα συστήματα διεργασίας καύσης, σε συνεχείς κλίβανους για τη βιομηχανία γυαλιού, κεραμικών και τσιμέντου ή σε τήξη χάλυβα, κλίβανους σκλήρυνσης κ.λπ., ουσίες μπορούν να περάσουν από το προϊόν που μεταποιείται στα καυσαέρια, αυξάνοντας τις εκπομπές που παράγονται από το σύστημα καύσης. Αντιστρόφως, οι ρύποι μπορούν να περάσουν από το αέριο και να γίνουν μέρος του προς επεξεργασία προϊόντος. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση του testo 350. Η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας του αερίου που σχετίζεται με τη διαδικασία εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των επεξεργασμένων προϊόντων. Η ανάλυση αερίου παρέχει πληροφορίες για μέτρα που σχετίζονται με τη διαδικασία, όπως ο σχεδιασμός του εσωτερικού του κλιβάνου, ο έλεγχος της φλόγας, η θερμοκρασία του προϊόντος και της καμίνου ή η παροχή αέρα καύσης. Παράλληλα, η ανάλυση αερίων συμβάλλει στη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος από την άποψη του λειτουργικού κόστους και της ασφάλειας.

Ιδανικά κατάλληλο για μακροχρόνια παρακολούθηση

Οι διεργασίες και οι κύκλοι του κλιβάνου μπορούν να παρακολουθούνται και να αναλύονται για αρκετές ημέρες, ενώ ελέγχονται μέσω καθορισμένων ακολουθιών μέτρησης. Το testo 350 εκτελεί αυτόματα τις μετρήσεις και αποθηκεύει τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν επίσης να ελέγχονται απευθείας μέσω του υπολογιστή και του λογισμικού testo easyEmission.

Ταυτόχρονη ανάλυση καυσαερίων διαφορετικών σημείων μέτρησης
Μέχρι και 16 analyzer units μπορούν να συνδεθούν μαζί σε ένα σύστημα μέτρησης μέσω του Testo data bus, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ταυτόχρνο προφίλ της ατμόσφαιρας του κλίβανου ή της ζώνης των καυστήρων σε μεγάλες εγκαταστάσεις.

Ιδανικό για μετρήσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις

Η επέκταση του εύρους μέτρησης ενεργοποιείται αυτόματα, ειδικά όταν καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις μέχρι το εύρος %. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της μέτρησης. Ο αισθητήρας αερίου δεν καταπονείται περισσότερο από ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις αερίου και επιτυγχάνεται η μέγιστη διάρκεια ζωής του – χωρίς πρόσθετο κόστος για τους αισθητήρες μεγάλου εύρους μέτρησης.

Βιομηχανικά συμβατές λειτουργίες οργάνων για μεγαλύτερη ασφάλεια

Οι εγγενώς κλειστοί βρόχοι ψύξης απομονώνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οργάνου και τους αισθητήρες από τον αέρα του περιβάλλοντος. Το testo 350 μπορεί συνεπώς επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βρώμικα και σκονισμένα περιβάλλοντα χωρίς επιφύλαξη. Η προστασία από κραδασμούς και χτυπήματα, που είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα, προστατεύει το testo 350 από κραδασμούς και συγκρούσεις στο δρόμο προς το σημείο μέτρησης.

Επίσημη μέτρηση εκπομπών: δοκιμές συμμόρφωσης.

Στις περισσότερες χώρες, όλα τα είδη βιομηχανικών εγκαταστάσεων υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς όσον αφορά στις εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται και να ελέγχεται τακτικά ότι τα συστατικά που ορίζονται ως ρύποι δεν υπερβαίνουν ορισμένες οριακές τιμές στα καυσαέρια. Ο αναλυτής καυσαερίων testo 350 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιήσει μια προκαταρκτική ανάλυση πριν από  μια επίσημη μέτρηση εκπομπών ή, ανάλογα με τη χώρα και την οδηγία, την πραγματική επίσημη δοκιμή συμμόρφωσης.


Μετρήσεις σέρβις σε συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων.

Οι περιοριστικές οριακές τιμές απαιτούν τη χρήση ενός φορητού αναλυτή καυσαερίων για τον αξιόπιστο προσδιορισμό των παραμέτρων των καυσαερίων ενός συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Εκτός από τις τακτικές επιθεωρήσεις για μηχανικές βλάβες και μολύνσεις, η μέτρηση καυσαερίων παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα και τη λειτουργική αξιοπιστία ενός συστήματος. Η λειτουργία bus του testo 350 επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση των καυσαερίων που κινούνται προς τα κάτω και προς τα πάνω σε ένα σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Αυτό επιτρέπει γρήγορη και εύκολη αξιολόγηση του συστήματος. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συστήματος μπορούν να ληφθούν από το πρωτόκολλο μέτρησης.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.