Τι είναι η βαθμονόμηση;

Βαθμονόμηση είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση της απόκλισης ενός οργάνου μέτρησης σε σύγκριση με άλλο, ανιχνεύσιμο όργανο με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπό καθορισμένες συνθήκες. Αυτό το όργανο περιγράφεται ως το πρότυπο.


Τι είναι η προσαρμογή;

Προσαρμογή είναι η ρύθμιση μίας τιμής μέτρησης στη μικρότερη δυνατή απόκλιση από τη σωστή τιμή. Κατά την προσαρμογή, είναι απαραίτητη η παρεμβολή στο όργανο.


Πρότυπα και ανιχνευσιμότητα

Κανονικά: Μέτρηση υλικού, όργανο μέτρησης, υλικό αναφοράς ή εξοπλισμός μέτρησης με σκοπό τον προσδιορισμό, την ενσωμάτωση, τη συντήρηση ή την αναπαραγωγή μιας μονάδας ή μιας ή περισσοτέρων τιμών παραμέτρων.


Μετρολογική ανιχνευσιμότητα: Η ιδιότητα ενός αποτελέσματος μέτρησης ή της τιμής μέτρησης ενός προτύπου πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη σε κατάλληλα πρότυπα - κατά κανόνα διεθνή ή εθνικά, από μια αδιάλειπτη αλυσίδα συγκριτικών μετρήσεων με δεδομένες αβεβαιότητες μέτρησης.

Πιστοποιημένα πιστοποιητικά βαθμονόμησης


Π.χ. DAkkS (D), Πιστοποίηση Αυστρίας (ÖKD, A), SCS (CH), UKAS (GB), NVLAP (ΗΠΑ)


Πιστοποιημένα πιστοποιητικά βαθμονόμησης μπορούν να εκδίδονται μόνο από εργαστήρια βαθμονόμησης και δοκιμών, των οποίων η τεχνογνωσία για τη διενέργεια διακρίβωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO / IEC 17025 έχει αναγνωριστεί. Τα αποτελέσματα βαθμονόμησης που έχουν επιτευχθεί σε αυτά τα εργαστήρια είναι τα πλέον αξιόπιστα - μετά από αυτά των κρατικών οργανισμών (στη Γερμανία το PTB) - και είναι δεσμευτικά στα δικαστήρια. Οι διεθνείς συμβάσεις και το DIN EN ISO / IEC 17025, η γενικά εφαρμόσιμη βάση διαπίστευσης, διασφαλίζουν ότι αναγνωρίζονται και ισχύουν διεθνώς.
Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης DAkkS είναι η ιδανική λύση για όλους τους χρήστες οργάνων μέτρησης που απαιτούν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ασφάλειας, ακρίβειας και αξιοπιστίας.

Ο εξοπλισμός δοκιμών στους ακόλουθους τομείς καλύπτεται συχνά από πιστοποιητικά DAkkS:

• Εργοστάσια και πρότυπα εργασίας
• Ιατρική τεχνολογία
• Εμπειρογνώμονες
• Εταιρείες πιστοποιημένες σύμφωνα με IATF 16949
• Φαρμακευτικά προϊόντα
• Οργανισμοί έγκρισης και πιστοποίησης
• Εργαστήρια δοκιμών
• Διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης

Διάστημα βαθμονόμησης


Προκειμένου να επιτευχθούν σωστές μετρήσεις μακροπρόθεσμα και να εμπιστεύεστε τον απαιτούμενο εξοπλισμό δοκιμών, αυτός πρέπει να βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα διαστήματα από τη μία βαθμονόμηση στην άλλη είναι γνωστά ως το διάστημα βαθμονόμησης ή το διάστημα παρακολούθησης. Το μήκος αυτής της περιόδου μπορεί να καθορίζεται ξεχωριστά από τον χρήστη και εξαρτάται, για παράδειγμα, από:

• Σύσταση εργαστηρίων βαθμονόμησης (κανονικά ετησίως)
• Προδιαγραφές του κατασκευαστή του οργάνου μέτρησης
• Απαιτούμενες αβεβαιότητες μέτρησης
• Προδιαγραφές προτύπων και κατευθντήριων γραμμών
• Προδιαγραφές τρίτων
• Συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού δοκιμών
• Συχνότητα χρήσης

Σημεία βαθμονόμησης

Πρέπει πάντοτε να επιλέγονται αρκετά σημεία βαθμονόμησης, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αξιόπιστες δηλώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά μέτρησης και το εύρος λειτουργίας του οργάνου. Τα σημεία βαθμονόμησης πρέπει να είναι κοντά στην στο εύρος λειτουργίας του εξοπλισμού δοκιμών. Παράδειγμα: Βαθμονόμηση θερμοκρασίας: Τρία σημεία βαθμονόμησης διανεμημένα σε ολόκληρη την περιοχή χρήσης. Αν ένας αισθητήρας θερμοκρασίας παρακολουθεί μια διαδικασία ελέγχου θερμοκρασίας στο εύρος από 50 έως 250 °C, μπορούν να επιλεγούν τα ακόλουθα τρία σημεία βαθμονόμησης.

Αβεβαιότητα μέτρησης

Μια παράμετρος που σχετίζεται με το αποτέλεσμα μιας μέτρησης,  η οποία χαρακτηρίζει τη διασπορά τιμών που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην παράμετρο μέτρησης, ή: Η εκτιμώμενη τιμή για τον χαρακτηρισμό ενός εύρους τιμών στο οποίο βρίσκεται η πραγματική τιμή της παραμέτρου μέτρησης. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αβεβαιότητα της μέτρησης. Υποτίθεται ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι η καλύτερη εκτίμηση για την τιμή της παραμέτρου μέτρησης και ότι όλα τα συστατικά της αβεβαιότητας συμβάλλουν στη διασπορά - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από συστηματικές επιδράσεις, π.χ. όπως αυτές που προκύπτουν από τις διορθώσεις και τα πρότυπα αναφοράς.

Σε ένα παιχνίδι βελάκια, δεν θα χτυπήσετε ποτέ το ακριβές κέντρο. Περιστασιακά το βελάκι βρίσκει το δρόμο του προς το κέντρο, αλλά πολύ συχνά χτυπάτε γύρω του. Τα βελάκια που δεν έχουν εισέλθει στο απόλυτο κέντρο αντιπροσωπεύουν την αβεβαιότητα στη ρίψη δηλαδή την αβεβαιότητα του παίκτη.
Η αβεβαιότητα μέτρησης επηρεάζεται από το αντικείμενο βαθμονόμησης, τον εξοπλισμό μέτρησης, τα άτομα, τη μέθοδο μέτρησης και τις συνθήκες
περιβάλλοντος.

Βαθμονόμηση με την Testo – τα πλεονεκτήματά σας:

• Αποφυγή απορρίψεων και εργασίες αποκατάστασης
• Εκπλήρωση οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων
• Προστασία από πιθανές αιτήσεις αποζημίωσης
• Ασφάλεια ελέγχου

Testo – ο σύντροφός σας στη βαθμονόμηση

Βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης σε διαπιστευμένα εργαστήρια
• Εξασφαλίστε αποτελέσματα μέτρησης χάρη στην ακριβή βαθμονόμηση - ανιχνεύσιμη στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα
• Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, λαμβάνετε διαπιστευμένες ή ISO βαθμονομήσεις

Για να προχωρήσουμε σε διακρίβωση/βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησής σας, παρακαλώ αποστείλετέ το στα γραφεία μας.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.