Η θερμογραφία κτηρίων είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής στον τομέα της θερμογραφίας. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε αυξημένη ενεργοποίηση για τη φιλική προς τους πόρους χρήση της ενέργειας. Αυτό οδήγησε και σε αυξημένες απαιτήσεις στην απομόνωση της θερμότητας και της υγρασίας με τρόπο που επίσης εξοικονομεί ενέργεια. Η θερμογραφία κτιρίων έχει επομένως γίνει ένα τυπικό εργαλείο για τους συμβούλους ενέργειας, τους αρχιτέκτονες, τους υδραυλικούς και πολλούς άλλους στη βιομηχανία των κτιρίων.

Μια άλλη σημαντική χρήση της θερμογραφίας κτιρίων είναι η ανίχνευση και η απεικόνιση κατασκευαστικών ελαττωμάτων. Αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται κάθε χρόνο εξαιτίας κακών κατασκευαστικών εργασιών. Η θερμογραφία βοηθά στην ανίχνευση και την αποκατάσταση των ελαττωμάτων σε πρώιμο στάδιο, τόσο ως μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των κατασκευών όσο και ως προς τους ελέγχους ποιότητας που σχετίζονται με την κατασκευή.

Η θερμογραφία κτηρίων βοηθά τους χρήστες να επιτύχουν ορισμένους στόχους, όπως:

- Έλεγχος / παρακολούθηση της θερμομόνωσης
- Ανίχνευση κρυφών κατασκευαστικών ελαττωμάτων
- Εντοπισμός αδυναμιών


Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν θερμογραφία κτηρίων ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

- Εταιρείες εγκατάστασης
- Κατασκευαστικές εταιρείες
- Σύμβουλοι ενέργειας
- Αρχιτέκτονες
- Ανεξάρτητοι μηχανικοί
 - HVAC

Οι θερμικές γέφυρες

Οι θερμικές γέφυρες είναι τοπικές περιοχές με υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα από τις περιοχές γύρω τους. Οι θερμικές γέφυρες πρέπει γενικά να αποτρέπονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού κατασκευής και ανακαίνισης. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορούν να βρεθούν σε όλα τα κτίρια θερμικές γέφυρες και δεν μπορούν πάντα να αποτραπούν εντελώς. Υπάρχουν διαφορετικά είδη θερμικών γεφυρών.


Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι:

- Θερμικές γέφυρες που προκαλούνται από ουσίες ή υλικά
- Γεωμετρικές θερμικές γέφυρες
- Δομικές θερμικές γέφυρες
- Μη επαναλαμβανόμενες θερμικές γέφυρες

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παρέχει αξιολόγηση της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Όλοι οι χώροι που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση ενεργειακών επιδόσεων ελέγχονται, όπως η μόνωση και το σύστημα θέρμανσης. Μετά την επιθεώρηση του κτιρίου, υπολογίζεται η κανονικοποιημένη ενεργειακή απόδοση και προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού. Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης παρέχουν επίσης πολύ εμπεριστατωμένες πληροφορίες και καθιστούν δυνατή την αξιόπιστη σύγκριση των κτιρίων από ενεργειακή σκοπιά.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θερμογραφία των κτιρίων, και στα οποία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάποια από αυτά είναι η θερμομόνωση, η μεταφορά θερμότητας, η θερμική διάχυση, η θερμική αγωγιμότητα και αντίσταση, ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας.Τα βασικά καθήκοντα μέτρησης που εκτελούνται σε αυτούς τους τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν:

- Εντοπισμό θερμικών γεφυρών
- Έλεγχο της αεροστεγανότητας (θερμογραφία χαμηλής ή υψηλής πίεσης
- Εντοπισμό των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας
- Ανίχνευση και παρακολούθηση κρυφών υδραυλικών εγκαταστάσεων (π.χ. ενδοδαπέδια θέρμανση)
- Αξιολόγηση μόνωσης

Σε περιόδους κλιματικής αλλαγής, το ζήτημα του τρόπου μείωσης των εκπομπών CO2 γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Πάνω από το 70% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα σπίτια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση. Έτσι, έχουν θεσπιστεί νόμοι σε πολλές χώρες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.


Υγρασία και σημείο δρόσου

Η υγρασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της οικοδομικής βιομηχανίας καθώς μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει στο σχηματισμό μούχλας.

Υπάρχουν διάφορα αίτια υγρασίας στα κτίρια:

- Νερό μέσα στο κτίριο π.χ. λόγω σπασμένων σωλήνων
- Χιόνι και βροχή από έξω π.χ. αν υπάρχει διαρροή στις προσόψεις
- Συμπύκνωση π.χ. από το ντουζ ή το μαγείρεμα
- Οικοδομική υγρασία π.χ. λόγω κατασκευών που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως


Η σχετική υγρασία περιγράφει την αναλογία μεταξύ της απόλυτης υγρασίας και της μέγιστης δυνατής ποσότητας υδρατμού που μπορεί να απορροφήσει ο αέρας.

Το όριο στο οποίο ο αέρας δεν είναι πλέον σε θέση να απορροφήσει άλλο νερό είναι γνωστό ως ο κορεσμός ή το σημείο δρόσου. Εάν η περιεκτικότητα σε νερό υπερβεί τη σχετική υγρασία 100%, σχηματίζεται ομίχλη ή συμπύκνωση.

Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι μείωσης της σχετικής υγρασίας σε ένα κτίριο:

- Εξαερώστε το κτίριο
- Αυξήστε τη θερμοκρασία


Περιβαλλοντικές επιρροές στις μετρήσεις

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει συχνά να χρησιμοποιηθούν ως βάση για να αποφασιστεί πότε μια μέτρηση είναι πραγματικά ευεργετική ή ακόμη και δυνατή. Στους σημαντικότερους προς εξέταση παράγοντες ενήκουν ο καιρός, ο άνεμος, η διαφορά θερμοκρασίας, τα αιωρούμενα σωματίδια. Εκτός από τις εξωτερικές επιδράσεις, είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιότητες των υλικών των αντικειμένων που μετριούνται. Το επίπεδο εκπομπών περιγράφει την ικανότητα της επιφάνειας να εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία.

Προετοιμασία για τη μέτρηση

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη θερμογραφικών μετρήσεων. Κατά την πραγματοποίηση μιας θερμογραφίας πρέπει επομένως να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου περ. 20 ° C και διαφορά θερμοκρασίας με τον εξωτερικό αέρα τουλάχιστον 15K. Για να επιτευχθεί αυτό, όλοι οι χώροι πρέπει να θερμανθούν ομοιόμορφα περίπου 12 ώρες πριν από τη μέτρηση.
- Όλα τα παράθυρα πρέπει να κλείνουν δύο ώρες πριν από τη μέτρηση.
- Όλα τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού πρέπει να απενεργοποιούνται 30 λεπτά πριν από την έναρξη της μέτρησης.
- Τα φώτα που φωτίζονται απευθείας πάνω στις επιφάνειες των τοίχων θα πρέπει να απενεργοποιηθούν.
- Αν το ηλιακό φως εισέλθει στο δωμάτιο, οι περσίδες πρέπει να κλείσουν.

Η καλύτερη στιγμή για να κάνετε μετρήσεις χρησιμοποιώντας εξωτερική θερμογραφία είναι συνήθως το χειμώνα, το πρωί πριν από την ανατολή.

Η εσωτερική θερμογραφία δεν εξαρτάται από τον καιρό ή το χρόνο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας 15K.

Κατά τη διεξαγωγή θερμοστατικών επιθεωρήσεων κτιρίων, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται οι εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις. Αυτός ο κανόνας πρέπει πάντα να τηρείται καθώς οι μετρήσεις μπορούν διαφορετικά να παρερμηνευθούν.

Όψη κτηρίου

Η γνώση του οικοδομικού ιστού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ανακαινίσεις αλλά και για τις νέες κατασκευές. Μόνο με αυτές τις γνώσεις μπορούν να εισαχθούν τυχόν στοχοθετημένα μέτρα.

Η θερμογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτό, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει και να αξιολογήσει:
- Θερμικές γέφυρες
- Θερμική μόνωση
- Διαπερατότητα αέρα
- Μεθόδους κατασκευής

Γενικά, μια υπέρυθρη εικόνα από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πει εάν ένα εξέχον σημείο είναι μια θερμική γέφυρα. Κατά την αξιολόγηση των θερμογραφικών μετρήσεων, το δομικό υλικό πρέπει να είναι γνωστό ώστε να αποτρέπονται οι παρερμηνείες.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.