Όργανα μέτρησης για την πρόληψη της λεγεωνέλλας.

Αξιόπιστη παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ζεστού και κρύου νερού για την πρόληψη της λεγεωνέλλας.

Οι λεγεωνέλες είναι βακτήρια που υπάρχουν σε φυσιολογικά επίπεδα στα νερά μας. Από εκεί, μπορούν να αποικίσουν τα συστήματα παροχής και να εισέλθουν στα συστήματα υγιεινής ή στον τεχνικό εξοπλισμό μέσω του δικτύου διανομής νερού. Τα βακτήρια της λεγεωνέλλας βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης σε θερμοκρασίες μεταξύ 25 και 45 °C. Οι απειλητικές για την υγεία συγκεντρώσεις εμφανίζονται στο εύρος 20 έως 55 °C. Επομένως, είναι προβληματικό εάν τα συστήματα θέρμανσης νερού λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ο μεγαλύτερος χρόνος παραμονής του νερού στους σωλήνες ευνοεί επίσης την αναπαραγωγή των βακτηρίων. Επιπλέον, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού για περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους κόστους μπορεί να ευνοήσει την εξάπλωση της λεγεωνέλλας. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επιλογές για τη μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών ή για την απολύμανση ολόκληρου του συστήματος σε περίπτωση μαζικής προσβολής. Ωστόσο, είναι πιο λογικό να αποτρέψουμε τον αποικισμό από την αρχή. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης από την άποψη αυτή είναι η παρακολούθηση  ή η μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού σε διάφορα σημεία. Η Τesto σας προσφέρει διάφορα όργανα μέτρησης για το σκοπό αυτό - από απλά θερμόμετρα έως ψηφιακά όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και καταγραφικά δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε με ακρίβεια και αξιοπιστία τη θερμοκρασία του νερού σε συστήματα ζεστού και κρύου νερού.

Καλό είναι να γνωρίζετε:

• Η θερμοκρασία στις δεξαμενές τελικής αποθήκευσης νερού δεν πρέπει να είναι κάτω από 60 ºC.

• Εάν το ζεστό νερό προέρχεται από κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης μέσω κυκλοφορίας, η θερμοκρασία

δεν πρέπει να είναι κάτω από 55 °C, ακόμη και στην επιστροφή.

• Σε συστήματα κρύου νερού, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να διατηρείται σε < 20 ºC.

• Σε συστήματα θέρμανσης πόσιμου νερού, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του νερού στους 70 ºC ή περισσότερο για να διασφαλιστεί η απολύμανση.

Μέτρηση θερμοκρασίας του νερού:

Προσδιορισμός της τιμής pH για την ανάλυση του πόσιμου νερού

Η τιμή του pH είναι μια σημαντική παράμετρος κατά τον έλεγχο για λεγεωνέλλα και τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού. Τα δείγματα νερού που λαμβάνονται πρέπει να ελέγχονται ως προς την τιμή του pH τους άμεσα ή αμέσως μετά τη δειγματοληψία, καθώς αυτή θα μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Όταν χρησιμοποιείται χλώριο για την απολύμανση του νερού, η τιμή του pH έχει σημασία. Η απολυμαντική δράση του χλωρίου μειώνεται σε τιμή pH άνω του 7, οπότε η συγκέντρωση του χλωρίου πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.

Συνεχής παρακολούθηση της θερμοκρασίας του νερού

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.