Η σειρά testo Smart Probes απαρτίζεται από 9 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία λειτουργούν με τo testo Smart App:
testo 805i (υπέρυθρο θερμόμετρο), testo 115i (θερμόμετρο σφιγκτήρα), testo 915i (θερμόμετρο με σύνδεση πολλών αισθητήρων), testo 605i (αισθητήρας υγρασίας), testo 405i (θερμικό ανεμόμετρο), testo 410i (ανεμόμετρο πτερυγίου), testo 510i (όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης), testo 549i (όργανο μέτρησης υψηλής πίεσης), testo 552i (κενόμετρο).

Τα Smart Probes ελέγχονται από μια smart συσκευή, στην οποία είναι εγκατεστημένo το smart app. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το προϊόν αποτελείται από το smart probe και το app στη συσκευή. Η χρήση χωρίς το app δεν είναι δυνατή. Οι μετρήσεις μεταδίδονται μεταξύ της τερματικής συσκευής και του Smart Probe μέσω bluetooth.

Πλεονεκτήματα:

- Ασύρματη προβολή των μετρήσεων
π.χ. για παρακολούθηση των μετρήσεων για ρυθμίσεις συστήματος
- Ένδειξη μετρήσεων από μέχρι και 6 Smart Probes ταυτόχρονα
- Γρήγορη ερμηνεία των αλλαγών στις μετρήσεις μέσω της εμφάνισης γραφικών αναπαραστάσεων ή πινάκων
- Απλή τεκμηρίωση στέλνοντας τις μετρήσεις ως αρχείο PDF ή Excel
- Απλή λειτουργία μέσω της χρήσης ενός smartphone
- Όλες οι απαραίτητες παράμετροι μέτρησης προστατεύονται σε μια εύχρηστη τσάντα μεταφοράς

Τα testo Smart Probes μπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες βάσει της παραμέτρου μέτρησης:

Α) Θερμοκρασία: ιδανικά για μέτρηση θερμοκρασίας (testo 915i, testo 805i, testo 115i)
Β) Σχετική υγρασία: η σχετική υγρασία μπορεί να καθοριστεί σε δωμάτια ή αεραγωγούς με το testo 605i ή το σημείο δρόσου και η θερμοκρασία υγρού βολβού μπορούν να εμφανιστούν.
Γ) Ροή: τα testo 405i και testo 410i είναι κατάλληλα για τον καθορισμό της ταχύτητας του αέρα και του όγκου ροής στους αγωγούς και τις εξόδους
Δ) Πίεση: τα testo 510i και testo 549i χρησιμοποιούνται για να μετράνε πίεση
Ε) Κενό: το testo 552i χρησιμοποιείται για μέτρηση κενού

Το testo 915i είναι ιδανικό για κάθε μέτρηση της θερμοκρασίας. Με εναλλασσόμενους αισθητήρες τύπου Κ μπορείτε να συνδέσετε σε αυτό έναν αισθητήρα βύθισης/διείσδυσης, αέρα, επιφάνειας, ή έναν ευέλικτο αισθητήρα θερμοκρασίας. Διατίθεται και σε σετ.

Κύρια πλεονεκτήματα: Ασύρματη ανάγνωση των μετρήσιμων τιμών  σε κινητές τερματικές συσκευές, προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αρχείο pdf ή Excel.

Το testo 805i είναι ένα υπέρυθρο θερμόμετρο για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας επιφάνειας π.χ. τη θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων ή των εξαρτημάτων των συστημάτων θέρμανσης. Ο φακός διάθλασης σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν μια σαφή και ευκρινή απεικόνιση του σημείου μέτρησης.

Κύρια πλεονεκτήματα: Φακός διάθλασης ως σήμανση λέιζερ (κύκλος λέιζερ), η εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί με θερμοκρασία επισήμανση θερμοκρασίας και λέιζερ στην εφαρμογή για τεκμηρίωση, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αρχείο pdf ή Excel, Αξιολόγηση του κινδύνου μούχλας σε συνδυασμό με το testo 605i

Το testo 115i είναι ένα θερμόμετρο σφιγκτήρα με αισθητήρα NTC για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας σε σωληνώσεις διαμέτρου 6-35 mm. Σε συνδυασμό με το testo 549i, είναι ιδανικό για συντήρηση και θέση σε λειτουργία σε ψυκτικά συστήματα.

Κύρια πλεονεκτήματα: Εργαστείτε σε συστήματα με σημεία μέτρησης της θερμοκρασίας που απέχουν πολύ, Υπολογισμός παραμέτρων συστήματος (π.χ. υπερθέρμανση) σε ψυκτικά συστήματα σε συνδυασμό με το testo 549i, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

Το testo 605i μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα σε δωμάτια, εξόδους ή αγωγούς.

Κύρια πλεονεκτήματα: Αυτόματος υπολογισμός του σημείου δρόσου και της θερμοκρασίας υγρού βολβού μέσω της εφαρμογής, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel,  Προσδιορισμός της χωρητικότητας ψύξης και της απόδοσης θέρμανσης σε συνδυασμό με το testo 405i.

Το testo 405i είναι ένα θερμικό ανεμόμετρο για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του αέρα, του όγκου ροής και της θερμοκρασίας στους αγωγούς. Το τηλεσκόπιο μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μέχρι 400 mm.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μέτρηση ταχύτητας αέρα, όγκου ροής και θερμοκρασίας αέρα, Απλή διαμόρφωση και προσδιορισμός του όγκου ροής μέσω της εφαρμογής, Απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, Τηλεσκόπιο που μπορεί να επεκταθεί στα 400 mm, Προσδιορισμός χωρητικότητας ψύξης / θερμαντικής ισχύος σε συνδυασμό με το testo 605i, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

Το testo 410i μετρά την ταχύτητα του αέρα, τον όγκο ροής και τη θερμοκρασία στις εξόδους. Το πτερύγιο 40 mm επιτρέπει έναν συμπαγή σχεδιασμό.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μέτρηση της ταχύτητας του αέρα, του όγκου ροής και της θερμοκρασίας, Απλή διαμόρφωση και προσδιορισμός του όγκου ροής μέσω της εφαρμογής, απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, σύγκριση του όγκου ροής διαφόρων εξόδων για τη ρύθμιση του συστήματος, ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

Το testo 510i είναι ιδανικό για μέτρηση πίεσης σε καυστήρες αερίου. Ωστόσο, το όργανο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα κλιματισμού για τον προσδιορισμό της πτώσης πίεσης μεταξύ των φίλτρων ή για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του αέρα και της ροής όγκου χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα Pitot.

Κύρια πλεονεκτήματα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της διαφορικής πίεσης, της ταχύτητας αέρα και της ροής όγκου, Απλή ρύθμιση της μέτρησης ροής όγκου μέσω της εφαρμογής, Απλός προσδιορισμός του μέσου χρόνου και πολλαπλών σημείων μέσω της εφαρμογής, Μενού μέτρησης για δοκιμή πτώσης πίεσης, συμπεριλαμβανομένου του συναγερμού, Ασύρματη ανάγνωση τιμών μέτρησης σε κινητές τερματικές συσκευές, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

Το testo 549i είναι ένα όργανο μέτρησης υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό της πίεσης του ψυκτικού μέσου στα συστήματα ψύξης. Σε συνδυασμό με το testo 115i, είναι ιδανικό για τον προσδιορισμό όλων των σχετικών παραμέτρων, όπως η υπερθέρμανση, στα συστήματα ψύξης.

Κύρια πλεονεκτήματα: Καθόλου / ελάχιστη απώλεια ψυκτικού μέσου καθώς δεν απαιτούνται εύκαμπτοι σωλήνες, Γρήγορη και απλή εγκατάσταση απευθείας στη σύνδεση πίεσης, Εργασία σε συστήματα με συνδέσεις πίεσης που απέχουν πολύ, Αυτόματος υπολογισμός των θερμοκρασιών εξάτμισης και συμπύκνωσης μέσω της εφαρμογής, Υπολογισμός των παραμέτρων του συστήματος σε συνδυασμό με το testo 115i, Προβολή της εξέλιξης των δεδομένων μέτρησης ως γράφημα ή πίνακα, Αποστολή δεδομένων μέτρησης ως αναφορά (.pdf) ή ως αρχείο Excel.

Το testo 552i είναι ένα όργανο μέτρησης κενού που επεκτείνει την ποικιλία των Testo Smart Probes με την επιλογή μέτρησης κενού ασύρματα και μέσω μιας μόνο υποδοχής σέρβις.

Κύρια πλεονεκτήματα: Όταν χρησιμοποιείται με το testo Smart App, το Smart Probe είναι ιδανικό για γρήγορη μέτρηση κενού. Με την οθόνη γραφικών και τους συναγερμούς κρίσιμων τιμών στο testo Smart App, έχετε τα πάντα με μια ματιά στο χέρι σας.
Για τους σκοπούς της ασύρματης μέτρησης κενού, το testo 552i συνδέεται αυτόματα με τα ψηφιακά μανόμετρα testo 550s και testo 557s μέσω Bluetooth. Χάρη στην αποδεδειγμένη ποιότητα και τη μεγάλη ανθεκτικότητα, μπορείτε να βασιστείτε στον ασύρματο αισθητήρα κενού testo 552i σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το Heating set με το θερμόμετρο σφιγκτήρα testo 115i, το όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης testo 510i και το υπέρυθρο θερμόμετρο testo 805i είναι ιδανικό για σημαντικές εργασίες μέτρησης που εκτελούνται από μηχανικούς θέρμανσης. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν όλες οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις του συστήματος θέρμανσης.

To testo Refrigeration Set περιλαμβάνει δύο testo 549i και δύο testo 115i. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, είναι ιδανικό για την εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του κλιματισμού και των συστημάτων ψύξης, καθώς και την εγκατάστασή τους. Και τα δύο όργανα μέτρησης μπορούν να γρήγορα και εύκολα να συνδεθούν απευθείας στη θύρα πίεσης ή το σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας. Η εργασία σε μεγάλη απόσταση μεταξύ των σημείων μέτρησης διευκολύνεται σημαντικά - χάρη στην ασύρματη σύνδεση με smartphone ή tablet.

* To Refrigeration Set διατίθεται και σε μεγάλη βαλίτσα, σε περίπτωση που έχετε ή σκοπεύετε να συμπληρώσετε σε μελλοντική σας αγορά και άλλα Smart Probes.

Το Climate (VAC) set συμπεριλαμβάνει 4 όργανα μέτρησης, ελεγχόμενα από την App, για σημαντικές μετρήσεις από μηχανικούς VAC: το θερμικό ανεμόμετρο testo 405i, το ανεμόμετρο πτερυγίου testo 410i, το θερμοϋγρασιόμετρο testo 605i και το υπέρυθρο θερμόμετρο testo 805i. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των θερμοκρασιών του αέρα και της επιφάνειας, της υγρασίας του αέρα, της ταχύτητας ροής του αέρα και του όγκου ροής μέσα καιγύρω από εγκαταστάσεις και συστήματα κλιματισμού.

Το συμπαγές AC & refrigeration test set plus περιλαμβάνει 2 όργανα μέτρησης υψηλής πίεσης testo 549i, 2 θερμοϋγρασιόμετρα testo 605i και 2 θερμόμετρα σφιγκτήρα testo 115i για μετρήσεις πίεσης, θερμοκρασίας (αέρα) και υγρασίας. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, το σετ είναι ιδανικό για επιδιόρθωση και αντιμετώπιση σφαλμάτων σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης, καθώς και για στην εγκατάστασή τους. Τα testo 549i και testo 115i μπορούν να συνδεθούν γρήγορα και εύκολα απευθείας στη σύνδεση πίεσης ή στο σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας. Επίσης, διευκολύνουν την εργασία σε σημεία μέτρησης που απέχουν το ένα από το άλλο χάρη στην ασύρματη σύνδεση με ένα smartphone ή tablet.

Το πλήρες σετ για κλιματισμό, ψύξη και θέρμανση, testo Smart Probes HVACR Ultimate Set επιτρέπει τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ροής και της πίεσης. Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet, είναι ιδανικό για την επιδιόρθωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συστήματα κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης καθώς και στην εγκατάστασή τους. Όλα τα όργανα μέτρησης μπορούν να τεθούν γρήγορα σε λειτουργία και να συνδεθούν απευθείας στη σύνδεση πίεσης ή στο σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας. Επίσης, διευκολύνουν πολύ τις εργασίες μέτρησης σημείων που απέχουν πολύ, χάρη στην ασύρματη σύνδεση σε ένα smartphone ή tablet και σε ένα εύρος μέχρι 100 m (testo 549i, testo 115i, testo 605i).

Το testo Smart Probes mould set, σε συνδυασμό με την testo Smart Probes App, είναι ιδανικό για την πρόληψη κινδύνου ανάπτυξης μούχλας, πριν καν αυτή εμφανιστεί. Αυτό το συμπαγές και εύκολο στη μεταφορά σετ περιλαμβάνει 2 testo Smart Probes, το testo 605i και το testo 805i για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της σχετικής υγρασίας του αέρα και της θερμοκρασίας της επιφάνειας. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για την γρήγορη ταυτοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης μούχλας.

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, τόσο σε αυτό το site όσο και σε άλλα media.